Laatuajattelu Sedu Aikuiskoulutuksessa

Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset. Laadunhallinnan järjestelmänä Sedu Aikuiskoulutus käyttää EFQM- mallia, jossa lähtökohtana on säännöllisesti vuosittain tapahtuva toiminnan kuvaaminen ja itsearviointi jatkuvan parantamisen hengessä.

Ulkoinen arviointi toteutetaan sidosryhmien kanssa säännöllisesti.

Opetushallituksen edellyttämä laadunhallintajärjestelmän itsearviointi toteutetaan OPH:n ohjeistuksen mukaan. Laatutyöhön osallistuvat oman henkilökunnan lisäksi opiskelijat,  työelämän edustajat ja muut sidosryhmät.

EFQM-itsearvioinnissa arvioidaan seuraavia kohteita mutta painopisteet / arvioinnin kohteet vaihtelevat vuosittain:

 1. Johtajuus
 2. Strategia
 3. Henkilöstö
 4. Kumppanuudet ja resurssit
 5. Prosessit, tuotteet ja palvelut
 6. Asiakastulokset
 7. Henkilöstötulokset
 8. Yhteiskuntatulokset
 9. Toiminnan tulokset

Vuoden 2016 osalta arvioinnin kohteena olivat

 • henkilöstöön (arviointialue 3)
 • kumppanuuksiin ja resursseihin (arviointialue 4)
 • tuloksiin (arviointialueet 6-9) liittyvät asiat.
Itsearvioinnin tuloksia 2016
 • Vahvuudet - TOP 10: Henkilöstö, Kumppanuudet ja resurssit
 • Kehittämiskohteet - TOP 10: Henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit
 • Kehittämiskohteet - TOP 3: Tuloksiin liittyvät asiat

Vahvuudet: Henkilöstö, Kumppanuudet ja resurssit

  1. Laajat yhteistyöverkostot
  2. Sedu on kehittämismyönteinen organisaatio
  3. Taloutta seurataan säännöllisesti, raportointi on hyvää
  4. Uusi työhyvinvointikysely käytössä, kyselyn toteutus vuosittain
  5. Johdon katselmuksien toteuttaminen
  6. Sedussa on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka, yhdenvertaisuus yksiköiden välillä
  7. Strategia vuosille 2016 – 2020 on konkreettinen ja selkeä
  8. Käytössä on lakisääteiset, ajantasaiset suunnitelmat ja ohjeet
  9. Hyvä kiinteistökokonaisuuden hallinta
  10. Asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisen toimintamalli; käytössä CRM-asiakasrekisteri

Kehittämiskohteet: Henkilöstö, Kumppanuudet ja resurssit

  1. Uuden organisaation ja reformin huomioiminen henkilöstöpolitiikassa; uudistukseen kouluttautuminen, kehittämistyö
  2. Henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamisen lisääminen
  3. Tarvittava tieto kaikkien löydettävissä nykyistä helpommin
  4. Resurssivarausjärjestelmän kehittäminen; tilat, autot
  5. Opiskelijoiden ja henkilöstön ajasta ja paikasta riippumaton työskentely; tilojen tehokkaampi käyttö, etätyö, verkko-opetuksen kehittäminen
  6. Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen
  7. Tiedolla johtaminen; toimintatapojen yhtenäistäminen, tiedon hyödyntäminen
  8. Henkilöstön sitouttaminen/sitoutuminen; toimintamallien/-ohjeiden jalkautuminen
  9. Henkilöstön osallistamisen aikaistaminen / ennakointi muutoksessa
  10. Henkilöstön talousosaamisen ja –tietoisuuden lisääminen reformi ja uusi rahoituslaki huomioiden

Kehittämiskohteet: Tuloksiin liittyvät asiat

 1. Yhteisen, eri koulutustasot huomioivan koulutustarjottimen kehittäminen; valinnaisuuden lisääminen
 2. Varautuminen rahoitusjärjestelmän muutoksiin uudessa organisaatiossa
 3. Henkilökohtaistamisen kehittäminen; henkilökohtaistamis- ja ohjausosaamisen lisääminen
Kysy lisää laatutyöstä ja kehittämisestä
Laatupäällikkö Marita Syrjälä p. 040 868 2004, marita.syrjala(at)sedu.fi