Hyvinvointi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Lähihoitajan tutkinto on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä. Hän osallistuu eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kasvatukseen, huolenpitoon ja hoitamiseen sekä kuntoutumisen tukemiseen kodeissa sekä sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluyksiköissä ja järjestöissä

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:
• Kasvun tukeminen ja ohjaus
• Hoito ja huolenpito
• Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisalat, joista valitaan toinen:
• Vanhustyö
• Suun terveydenhoito

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan toinen:
• Vanhusten kotihoito ja huolenpito
• Suun terveyden edistäminen ja suun terveyden erikoisaloilla toimiminen

Lisätietoja:
aikuiskoulutuspäällikkö Tuula Seppä, puh. 020 124 5558
aikuiskoulutussihteeri Tuula Leppäharju, puh. 020 124 5553
Kauhajoki: vastuukouluttaja Liisa Yli-Kullas, puh. 020 124 5628
s-postit etunimi.sukunimi@sedu.fi