Hyvinvointi

Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto

Koulutus soveltuu ensisijaisesti alan pitkän työkokemuksen omaaville ja/tai niille, jotka ovat suorittaneet vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon, koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnon tai vastaavia tutkintoja.

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet työskennellä koulunkäyntiavustajana oppimisen ohjaamisen ja toimintakyvyn erityisosaamista vaativissa tehtävissä mm. kouluissa, päiväkodeissa tai muissa opetusalan erityiskohteissa.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon
osasta:

Pakolliset osat: 

  • Koulunkäyntiavustajan työn toimintaympäristöt, 
  • Toiminnallisuus ja vuorovaikutustaidot, 
  • Yleisen tuen tarpeessa olevien ryhmien ohjaaminen, tukeminen ja avustaminen
Valinnaiset osat: 
  • Tuen tarpeessa olevien ohjaaminen, tukeminen ja avustaminen, 
  • Erityisen tuen tarpeessa olevien ohjaaminen, tukeminen ja avustaminen 
  • Koululaisen aamu- tai iltapäivätoiminnan ohjaamiseen osallistuminen 
  • Yrittäjyys
Lisätietoja
aikuiskoulutuspäällikkö Tuula Seppä, puh. 020 124 5558 tai 040 830 4259
kouluttaja Seija Kivisto, gsm 040 868 0852, s-postit etunimi.sukunimi@sedu.fi